D/DOCK Innovation

De nieuwe realiteit in de wereld dwingt ons tot het creëren van nieuwe kansen en modellen die passen bij een duurzame toekomst. Innovatie haalbaar maken is voor D/DOCK dan ook het uitgangspunt daar waar het gaat om concept ontwikkeling. Oplossingen creëren en realiseren die bijdragen aan de prestaties of het welzijn van alle betrokken partijen, is daarbij het doel. Door concepten aan onderzoeksresultaten te testen en evidence based design toe te passen in het ontwerpproces, ontstaan business cases die profijtelijk zijn voor onze opdrachtgevers; die bijdragen aan een betere gezondheid van de eindgebruikers, die een gedragsverandering op gang brengen of een hogere productiviteit voor de werkgever opleveren. Niet door enkel te focussen op de harde factoren in het ontwerp, maar juist ook door de zachte factoren hard te maken. Wij geloven dat niet één opdrachtgever of vraagstuk hetzelfde is. Door onze adaptieve werkwijze ontstaan er op maat gemaakte producten die werken. Producten die aansluiten op de nieuwe realiteit en, wat ons betreft, op een betere wereld.

Let’s rethink the way we live

Hebben we allemaal niet het gevoel dat we steeds verder wegdrijven van de natuur en worden geduwd in een life style gebaseerd op geld en business….terwijl we langzaam onze grip kwijtraken op de zin van het leven?

We zijn de aarde niet erg aan het voorbereiden op onze kinderen en laat staan op de verre toekomst. Er liggen zoveel oplossingen voor grote problemen op tafel maar we zetten niet door om ze uit te voeren. Wat als we het nu gewoon anders gaan doen? Anders leven, werken, leren?

Als wij goed zijn voor deze aarde, dan zorgt de aarde goed voor ons. In de komende 2 jaar zal een team van ontwerpers, vernieuwers, universiteiten en experts samenwerken om aan een totale nieuwe kijk op de leefomgeving. We bouwen niet alleen een nieuw dorp; we willen de best mogelijke omstandigheden creëren op het gebied van gezondheid, geluksgevoel, zingeving, voeding, duurzaamheid, educatie en werk om zo tot een nieuw leef-model te komen. Daarnaast zullen we de balans tussen de natuur en de mens herstellen. Dit project zal ReDock gaan heten.

Volg onze queeste stap voor stap en help ons om dit geweldige project samen met jullie hulp te realiseren. Alle hulp en bijdragen zijn welkom.

more-about-button

Redock

Healing Offices

Het Nieuwe Werken leek het antwoord te zijn op kostenbesparingen door de vierkante meters van kantoren terug te brengen, maar leidt dit ontwerpprincipe wel tot betere werkomgevingen? D/DOCK ging een stap verder en ontwikkelde het Healing Offices® concept: kantoren waar de focus ligt op de gezondheid en het gemoedstoestand van het individu door een omgeving te creëren die een gezonde lifestyle ondersteund en positieve gedragsveranderingen op gang brengt; waar gelukkige medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

more-about-button

Circular Schools

Ook scholen staan aan de vooravond van een veranderingsproces. Niet alleen de digitaliseringsslag zal invloed hebben op een nieuw te vormen curriculum maar ook meer fundamentele vragen zijn aan de orde zoals: waarom geven wij onderwijs en hoe integreren wij het bedrijfsleven hierin? D/DOCK heeft de toekomstige behoeften van het onderwijs in kaart gebracht en deze vertaald naar een vernieuwend, duurzaam, flexibel en bovendien betaalbaar concept waar Cradle to Cradle grondlegger William McDonough zijn medewerking aan heeft toegezegd.

more-about-button

D/Science

D/Science is een gecertificeerd evidence-based design bureau met de missie om omgevingen optimaal aan te laten sluiten op de behoeften en wensen van de eindgebruikers. Als schakel tussen de ontwerper en opdrachtgever maakt D/Science het onderscheid door een circulaire aanpak die leidt tot een continue kwaliteitsverbetering op het gebied van interieur en architectuur. Door het integreren van omgevingspsychologische kennis en wetenschappelijke studies in het designproces wordt cruciale input voor een ontwerp verzameld. Hierdoor kunnen design beslissingen optimaal beoordeeld en ondersteund worden. Middels het meten van een geïmplementeerd design wordt vervolgens weer nieuwe kennis verzameld, waarvan designers, vastgoed experts en eindgebruikers, kunnen leren.

more-about-button

Furnify

Als uniek orgaan in de markt koppelt Furnify de toenemende vraag naar tweedehands meubilair aan het huidige aanbod van afgewaardeerde interieurgoederen. Furnify neemt daarmee een voorsprong in circulair inkopen. Want in plaats van de wereld te belasten met de productie van nieuw meubilair maakt Furnify dankbaar gebruik van afgewaardeerde interieurgoederen. In samenwerking met een groot netwerk van second life interieur leveranciers en lokale ambachtslieden, voorziet Furnify de goederen van een nieuw design door upcycling en restyling. Het product wordt opnieuw in de markt gezet en krijgt een tweede leven. Een oplossing die aansluit op de vraag van vandaag en de noodzaak van morgen.

more-about-button

Healing Environments

D/DOCK gelooft dat een omgeving bepalend is voor het welzijn van de eindgebruiker. Daarom zien wij het als onze taak om alternatieven te bedenken voor hetgeen wat het huidige systeem te bieden heeft: intelligente omgevingen voor de zorg die niet enkel bijdragen aan het welzijn van de cliënt, maar ook aan dat van de naasten, medisch- en ondersteunend personeel, buurtbewoners en de maatschappij; ruimtes die stress verminderen en het zelfherstellend vermogen stimuleren door voldoende daglicht, het juiste klimaat, materialisatie, vorm en aandacht voor zachte factoren als controle en autonomie.

more-about-button

  • Top